God houdt van de héle mensheid. Het is ons verlangen om als gemeente Gods deze liefde uit te dragen in woord en in daad. Verschillenden van ons voelen zich geroepen om zich hiervoor fulltime  in te zetten.Vanuit de pinkstergemeente Doetinchem is daarom een aantal mensen uitgezonden om dienstbaar te zijn in andere landen.

Zo zijn er mannen en vrouwen actief in Mexico (bijbelvertaalwerk en dovenwerk), bij de WEX (ondersteuning en leidinggevend voor zendelingen wereldwijd), in het Midden-Oosten (algemeen), in Nepal (zondagscholen en kleuterklassen), en op het evangelisatieschip Logos Hope (kapitein/directeur) en de Filippijnen (werk onder straatkinderen en opzetten kleine eigen bedrijfjes).

Deze mensen ontvangen geen van allen een vast salaris van de organisatie, door wie ze uitgezonden zijn, maar ontvangen financiële en geestelijke ondersteuning van een supportgroep. Ook de Pinkstergemeente draagt van harte een steentje bij.
Wij bidden op regelmatige basis voor deze mensen, dat zij zo effectief mogelijk hun werk kunnen doen en dat God hen zegent op de plek waar zij zijn.

Onze werkers in het buitenland zijn:

Hilde en Dirk Wander
Colenbrander
Silvian en Thamar
Hamstra
Hans en Annemarie
Colenbrander
Theo & Bernadet
Reiny de Wit Bronno & Joke Mulder