Het PGD Leerhuis
In 2014 zijn wij met het ‘Leerhuis‘ van start gegaan. Dit idee komt van het Joodse leerhuis. Onder de volwassenen leeft een verlangen naar goed en praktisch bijbels onderwijs. Het leerhuis wil dit toepassen op deze generatie. Hiervoor worden leraren en studenten in kleine groepen voor speciale actuele thema’s met elkaar verbonden.
Op een avond in het leerhuis kunnen soms ook meerdere studiegroepen met hun leraren over diverse onderwerpen bij elkaar zitten. De leraren geven hun onderwerp of een open beschikbaarheid aan. Studenten kunnen hun vragen of interesse voor het een of andere thema tonen en zich ervoor inschrijven. Uitdagende thema’s vanuit de gemeente en van de leraren zelf zullen voorgesteld worden.
Af en toe vindt er een studiedag plaats. In alles staat Jezus Christus en zijn boodschap van Gods liefde centraal.

U kunt zich inschrijven voor het Leerhuis via [email protected] of via de InfoDesk

Ieder geïnteresseerde is hartelijk welkom.
Andreas Eichler en team