Ook dit jaar willen we vanuit diverse kerken graag een interkerkelijke kerstnachtdienst organiseren in Doetinchem. We hebben de afgelopen jaren mogen ervaren dat inwoners van Doetinchem die vaak weinig of niet meer naar de kerk gaan, deze dienst bezoeken. Ook horen we steeds meer dat de bezoekers die wel actief betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente het mooi vinden om met verschillende mensen uit de diverse kerken het feest van de geboorte van onze Heiland te vieren.

Omdat we naar een zo breed mogelijke werkgroep willen, wil ik vragen of er iemand vanuit de pinkstergemeente ons team kan versterken. Begin oktober willen we ons eerste overleg plannen.

Wanneer jullie vragen hebben, zijn wij natuurlijk bereid om deze te beantwoorden.

Hartelijke groet, namens de werkgroep kerstnachtdienst, Ferry van Roekel, fvanroekel@hetnet.nl (opgeven)
P.S. Graag ook even doorgeven aan Marga, zodat de interim-gemeenteleiding weet wie er namens de PGD deelneemt: marga@pgd.nu