“Zoek eerst het Koninkrijk van God

en al het overige krijg je bovendien…”

Pastoor Frans Horsthuis woont op Overstegen in Doetinchem. Afgelopen najaar vierde hij zijn 90e verjaardag. Hij bezoekt zo nu en dan de diensten van de Doetinchemse Pinkstergemeente in het Ulenhofcollege aan de Bizetlaan 86. Op de vraag of hij ook echt  lid is van de PGD, lacht hij: “Ik ben echt lid van de kerk van Christus. Overal waar de Heer Jezus centraal staat, ben ik thuis“.

Frans is schrijver van een aantal boeken, waaronder De koninklijke Weg, het getuigenis van zijn leven; Ik zie de hemel geopend, over het eeuwige leven na het tijdelijke hier op aarde; Het Onze Vader, aktueel voor deze tijd; Wij willen Jezus zien,  over de persoonlijke groei van Jezus tijdens zijn aardse leven; en recent Zie, uw Koning komt, waarin hij zijn visie voor de kerk van de toekomst op papier heeft gezet.
“Mijn opdracht is: Bid voor een vernieuwde Kerk van Europa“. En dat doet hij dagelijks met veel bewogenheid.

Vernieuwde kerk
De christelijke kerk van Europa, bestaat die dan nog?
“Ja, de traditionele kerken lopen leeg en dat zal niet veranderen. Maar dat wil niet zeggen, dat Gods plan stopt. Integendeel! Alle mensen, die Jezus Christus in geloof en liefde in hun hart gesloten hebben, zijn de vernieuwde kerk en díe kerk leeft en groeit. We gaan geestelijk een nieuw tijdperk in, waarbij wedergeboren kinderen Gods in Europa voorop zullen gaan. Het zal een netwerk zijn, zout der aarde. In hun relatie met Jezus en onderling zal Jezus Christus meer en meer zichtbaar worden als Koning van hemel en aarde.“

Kerkelijke carrière
Frans Horsthuis begon in 1947 zijn kerkelijke carrière in Beek, gemeente Montferland. In 1967 als pastoor in Neede bereidde hij eens een preek voor over Mattheus 6:33: Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het overige krijg je bovendien…. De Heer sprak toen tot zijn hart: “Jij hebt gemakkelijk praten. Je hebt geen gezin en geen financiële zorgen. En je hebt een vast salaris. Maar dat heb ik mijn leerlingen nooit beloofd. Ga eerst zelf in praktijk brengen wat je preekt en praat er dan pas over met anderen… Durf jij het aan, zonder salaris te leven ? “

Ik had de keus: een ander thema voor de preek te kiezen of te dóen wat de Heer me zei. Het liet me niet los. Die zondag heb ik op het eind van de preek gezegd: „U hoeft me vanaf nu geen salaris meer te geven“. Vanaf die dag kwamen er regelmatig giften binnen voor mijn levensonderhoud.

Een jaar later kwam ik onverwachts in Jeruzalem. Op de Olijfberg, op de plek, waar Jezus geweend had over Jeruzalem, sprak de Heer opnieuw tot mij: ’Jullie hebben hetzelfde gedaan als de handelaars in de tempel. Van mijn kerk, waarvoor Ik mijn bloed en mijn leven gegeven heb, hebben jullie wéér een organisatie gemaakt. Dit wil Ik niet langer van jou’.

Na deze reis heb ik besloten elke bemoeienis met geld los te laten. De bisschop wist niet wat hij daarmee aan moest. Daarop heb ik mijn ontslag als pastoor ingediend. Maar priester ben ik nog steeds gebleven“.

Zwerver voor God
Frans leefde daarna als ‚zwerver voor God’. Hij reisde door Europa en bezocht christenen achter het ijzeren gordijn. Hij sprak met name met enkelingen over de liefde van en tot Jezus. Tegenwoordig leeft hij meer teruggetrokken en heeft contact met individuele christenen, die onder de persoonlijke leiding van Jezus een vernieuwde kerk van Europa willen gaan voorleven.

„De Heer brengt de juiste mensen op mijn pad, die willen weten, wat het inhoudt daadwerkelijk een leerling van Jezus te zijn en die er echt voor willen gaan. Voor hen wil ik een herder zijn“.

Contact
Wilt u naar aanleiding van dit artikel met Frans Horsthuis in contact treden? Mail hem dan via f.horsthuis@gmail.com

Zijn recente boek ‘Zie uw koning komt’ is rond Pasen 2012 verschenen en verkrijgbaar bij printdorp.com/face2face Mechelen (B.) onder ISBN 978 9074 901 185

In oktober 2013 is op de website van het ChristelijkInformatiePlatform  (CIP) een serie interviews geplaatst met Frans Horthuis:
deel 1 https://www.cip.nl/artikel/38138/Jezus-hunkert-naar-vriendschap
deel 2 https://www.cip.nl/artikel/38178/Jezus-zei:-Wat-kun-jij-mooi-praten
deel 3 https://www.cip.nl/artikel/38190/Laat-Jezus-aan-het-woord
deel 4 https://www.cip.nl/artikel/38188/Jezus-ging-de-weg-naar-omlaag
deel 5 https://www.cip.nl/artikel/38189/Ik-hoef-alleen-maar-Jezus-lief-te-hebben