GEZOCHT: een paar jonge mannen/vrouwen die bij het Ulenhofcollege onze gasten/automobilisten de weg willen wijzen naar parkeerplaatsen in de buurt tijdens het feestweekend op 14 en 15 november a.s. Aanmelden: Renata Klarenbeek : [email protected] of [email protected]

GEZOCHT: assistent(e) bij inning geld voor buffet op 14 november a.s.  Aanmelden: [email protected] of [email protected]

VERZOEK: Vriendelijk verzoek aan de deelnemers aan het buffet tijdens het jubileumfeest op 14 november a.s.: gaarne zo veel mogelijk met gepast geld betalen.

PARKEREN:
De parkeerplaatsen bij / rond  het Ulenhofcollege zijn zeer beperkt. Er mag niet op de groenstroken of op het voorplein geparkeerd worden. Ook is het verboden het doorgaande fietspad te blokkeren.

Wel zijn er parkeermogelijkheden bij de Muziekschool, Bizetlaan 1, Bouwmarkt Karwei, Varseveldseweg113 en bij de school SAM, Boddens Hosangstraat 98.