Op 6 juni 2018 is Johan Heinen op 90 jarige leeftijd overleden en zoals op de rouwkaart stond: na een lang en vervuld leven naar zijn eeuwige huis gegaan.

Johan, samen met Lyda, is de oprichter van de Pinkstergemeente Doetinchem. Meer dan een halve eeuw geleden, nadat hij uit het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea terugkeerde, was Johan op zoek naar de vervulling met de Heilige Geest. Het was echt een zoektocht en deze ervaring was voor Johan de start van een heel nieuw leven.
Zo is ook de Pinkstergemeente geboren. Niet gesticht of opgericht, maar geboren in het leven van een man en een vrouw en vervolgens geleidelijk gegroeid. Het is begonnen met bijbelstudie-avonden aan de Lindenlaan in Doetinchem. Doordat er steeds meer mensen kwamen die hongerig waren naar Gods Woord, begon men na een poosje met zondagse samenkomsten.
In al die jaren heeft Johan heel veel betekend voor veel mensen. Hij was echt de ‘geestelijke vader’ van velen, die door hem Jezus leerden kennen. We hebben allen veel van Johan geleerd. Allereerst zijn grote liefde voor het pure Woord van God, de Bijbel. Johan kon daar eindeloos, elke dag weer, nieuwe lessen, inzichten en inspiratie uithalen. Hij leerde uit het Woord, maakte het zich eigen en gaf het weer door aan ons, de gemeente. Het ‘in Christus’ zijn, was voor Johan de essentie van het geloof, de kern waar hij altijd naar terugging. Eenvoudig, puur, diep en persoonlijk. “Wij prediken Christus, en Die gekruisigd”. Johan bleef ‘gewoon’ en preekte alsof hij een vertrouwelijk gesprek met je voerde. Hij was dan wel de stichter en het gezicht van de PGD, maar Johan zag zichzelf nooit als voorganger of de grote leider. Hij gaf veel ruimte aan anderen, stelde zich bescheiden op en functioneerde als mede-oudste in een team. Pinksteren, 20 mei 2018, was de laatste keer dat Johan in ons midden was en de dienst kon meemaken. Als gemeente zijn we dankbaar dat we hem hebben mogen kennen en we zullen missen.

Namens de Pinkstergemeente, Jenny Vegter