Bericht van Annette Klijnsma: in april zal ik voor stichting Tan-kids weer naar Tanzania gaan. Ik ga dan o.a. een training geven aan social workers die belangstelling hebben voor ons hulpprogramma. Wij hebben in de afgelopen vier jaar een uitgebreid programma op poten gezet voor (wees)kinderen en hun families (www.tan-kids.com).

Ik wil graag iets bijzonders met jullie delen. Vijf van de social workers die op de training komen, zijn zendeling in hun eigen land. Het zijn Tanzanianen die in kleine, zeer arme dorpjes zijn gaan wonen, die een 100% moslimgemeenschap zijn. Zij willen daar de liefde van Jezus uitdelen en dat doen zij voornamelijk door met hen samen te leven en hulp te bieden aan de zeer arme kinderen en families.

Tijdens onze gesprekken kwam ik erachter dat er helemaal geen materialen zijn en dat ze heel blij zouden zijn met kinderbijbels en evangelisatiemateriaal. Ik wil deze zendelingen heel graag een stapel kinderbijbels meegeven. Doe je met me mee?

Als jij dat ook wilt, kun je een gift overmaken op IBAN NL84 INGB 0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids o.v.v. kinderbijbels.

Een full-colour kinderbijbel kost € 10,- en je gift is aftrekbaar van de belasting.